Avainsana-arkisto: lääkehoitosuunnitelma malli

Yhteistyölääkärin allekirjoitus lääkehoitosuunnitelmaan

Vastuulääkärin allekirjoitus lääkehoitosuunnitelmaan

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä sekä muissa lääkehoitoa toteuttavissa toimintayksiköissä tulisi olla toimintayksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma, joka ohjaa käytännön lääkehoidon toteuttamista. Lääkärin allekirjoitus lääkehoitosuunnitelmaan vaaditaan. Monet yrittäjät ovatkin kaivanneet apua lääkehoitosuunnitelman laatimisessa ja yhteistyölääkärin ja lääkelupien saamisessa.

Sosiaalihuollon toimintayksikkö voi järjestää lääkehoidosta vastaavan lääkärin palvelut myös ostamalla ne toiselta yritykseltä tai ammatinharjoittajalta. Yksikön johto kantaa kokonaisvastuun turvallisen lääkehoidon toteutumisesta ja edellytyksistä yksiköissään. Vastaava lääkäri hyväksyy lääkehoitosuunnitelman ja sillä tasolla valvoo lääkehoidon toteuttamisen kokonaisuutta. Potilaan tai asiakkaan lääkehoidosta vastaa kuitenkin hänen oma hoitava lääkärinsä.

Yhteistyölääkärin palvelut saa suoraan LääkehoidonTURVAn kautta. Olemme aiemminkin tehneet yhteistyötä lääkäri Risto Laitilan kanssa, joka toimii nyt LääkitysTURVA-paketissamme yhteistyölääkärinä. Yhteistyö on koettu molemmin puolin toimivaksi. Pystymme palvelemaan yrityksiä ammattitaidolla ja henkilökohtaisesti. Emme vain laita nimeä paperiin ja jätä asiakasta yksin kysymystensä kanssa. Kehitämme yhdessä asiakkaan kanssa myös yrityksen lääkitysturvallisuutta. Onhan mukava olla vastuussa kun asiat ovat kunnossa! Kokemusten pohjalta olemme muodostaneet palvelusta kokonaisuuden, joka mielestämme auttaa toimijoita tarkoituksenmukaisella tavalla. Kiitosta LääkehoidonTURVA on saanut nopeasta ja ystävällisestä palvelusta. Yhteistyön sujuminen on mielestämme tärkeää kaikkien osapuolten kohdalla.

Asiakaslähtöisyys olikin aikanaan palvelun luomisen taustalla, kun lähdimme pienten paikallisten yrittäjien asioita laittamaan kuntoon heidän tarpeistaan. Viranomaisten vaatimukset ovat yllättäneet monet jo kauemminkin alalla toimineet. Heiltä ei välttämättä ole ennen vaadittu vastuulääkärin hyväksyntää lääkehoitosuunnitelmalle. Toisaalta on hyvä, että käytäntöjä yhtenäistetään ja yritystä perustavat ovat samalla viivalla näiden suositusten kanssa. Edelleen vaihtelua lain ja suositusten noudattamisen suhteen tuntuu olevan, mutta olemme päätyneet noudattamaan lääkitysturvallisuutta edistäviä käytäntöjä esim. lääkelupien suhteen. Pelkkä lääkärin allekirjoitus lääkehoitosuunnitelmaan ei itsessään riitä. Arjen työn keskellä ei välttämättä tule kiinnitettyä huomiota lääkitysturvallisuuden kehittämiseen tai tarvittavien asioiden ylläpitämiseen. Tämä voi alkuun tuntua kohtuuttomalta vaatimukselta, mutta yhdessä selviämme siitä sujuvasti!

LääkehoidonTURVAn palveluista on apua kilpailukykynne lisäämisessä ja palvelusetelitoiminnan tai ostopalvelun kriteereiden täyttämisessä. Aloittavalla yrittäjällä taas on varsinkin sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla monenlaista muistettavaa, jolloin lääkitysturvallisuuden osalta on hyvä saada tukea asiantuntijalta. Moniammatillisesti laadittu lääkehoitosuunnitelma toimii hyvänä käytännön apuvälineenä.

Sittemmin asiakaskuntamme on kasvanut valtakunnallisesti. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme myös isompien toimijoiden tarpeisiin. Viimeisin uudistus oli tietoturvallinen järjestelmä, jonne saamme kaikki tarvittavat dokumentit allekirjoitettavaksi ja talteen asianomaisten käyttöön. Tämä selkiyttää palvelua ja tekee siitä entistä luotettavampaa.

Lue lisää lääkehoitosuunnitelman merkityksestä ja vastuulääkäripalvelustamme TÄÄLTÄ tai soita 044 982 0888!

HUOM! LääkehoidonTURVA ei tuota lääkäripalveluita potilaille.

Maria Mäkelä (nyk. Siirilä)
Farmaseutti LHKA
Lääkitysturvallisuuden asiantuntija
LääkehoidonTURVA
info@laakehoidonturva.fi