Auditointi

Lääkitysturvallisuuden auditoinnit

Omavalvonnan lisäksi voidaan tehdä auditointi yksikön ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Auditoinnissa saatte myös neuvoja ja apua turvallisen lääkehoidon kehittämiseen. Ulkopuolisen asiantuntijan avulla on helpompi saada tuloksia ja parantaa kilpailukykyä laadukkaalla ja turvallisella lääkehoidolla.
Lääkitysturvallisuus on tärkeä osa potilasturvallisuutta. Sitä arvostava niin asiakkaat, omaiset kuin palveluiden järjestämisvastuussa oleva taho.
Arvioinnit ja kehittäminen kohdentuvat koko toimipisteen toimintatapoihin, eivätkä yksittäisiin henkilöihin tai heidän toimintaansa.
Auditoinnin jälkeen on mahdollista puolueettomasti osoittaa, että toimintanne on tarvittavalla tasolla ja sitä seurataan ja kehitetään tarpeiden mukaan. Tästä paras tunnus on LääkehoidonTURVA -sertifikaatti.

Osa-auditointi

Lääkitysturvallisuuden auditointi voidaan tehdä vaiheittain osa-alue kerrallaan, jolloin on helpompi työn ohessa tehdä tarvittavia korjaavia toimenpiteitä asiantuntijan ohjaamana.
Osana sertifiointia on toiminnan laadun ja turvallisuuden osoittamiseksi kuitenkin tehtävä kattava auditointi, jossa käydään läpi kaikki lääkehoidon osa-alueet.

Konsultaatiokäynnit

Tarvitsetteko apua käytäntöjenne hiomisessa? Mietittekö onko joku toimintatapa oikea tai voisiko sen tehdä toisin? Yksittäisiin kysymyksiin auttaa asiantuntijan käynti toimipaikallanne. Katsotaan tilannetta yhdessä ja mietitään toimiva ja potilasturvallisuutta tukeva ratkaisu.

Kysy lisää!


Farmaseutti Maria Mäkelä on käynyt lisäkoulutuksen lääkitysturvallisuuden auditointiin Helsingin Yliopiston HY+ kautta.