Sertifiointi

Mikä on LääkehoidonTURVA -sertifikaatti?

Lääkehoidon turvallisuuden sertifiointi on valtakunnallinen toiminnan laadun ja turvallisuuden merkki esimerkiksi hoivakodeille ja kotisairaanhoitoa toteuttaville tahoille. Sillä voi osoittaa kilpailukykyä ja se voi olla osa kilpailutuksen laadun osoitusta.
LääkehoidonTURVA -sertifikaatti on asiakkaalle puolueeton todistus siitä, että toimija on luotettava ja toimintaansa valvova ja kehittävä. Tämä helpottaa palveluntuottajan valitsemista.
Sertifikaatin saa paperisena

todistuksena sekä sivustolleen liitettävänä logona.

Kenelle sertifikaatti myönnetään?

LääkehoidonTURVA -sertifikaatin voi lunastaa itselleen Suomessa toimiva sosiaali- tai terveydenhuollon yksikkö, joka on käynyt läpi LääkehoidonTURVAn auditoinnin ja tehnyt määrätyssä ajassa tarvittavat toimenpiteet lääkitysturvallisuuden kehittämiseksi. Palveluntuottaja voi olla ammatinharjoittaja, suurempi yritys tai julkisen finasteride sektorin toimija.

Sertifioinnin vaiheet

  • Alkukartoituksen jälkeen asiakas voi päättää haluaako tilata esiauditoinnin, joka auttaa kehittämään toiminnassa esiintyviä puutteita. Suosittelemme tätä, jos lääkehuoltoa ja -hoitoa ei ole aiemmin auditoitu tai on ilmennyt runsaasti poikkeamia lääkehoidossa. Farmaseutti antaa raportin suositelluista toimenpiteistä, jotka yritys toteuttaa.
  • Tarkistamme yksikön lääkehoitosuunnitelman ja käymme yhdessä läpi sen juurruttamista.
  • Hoitohenkilökunta (tai sovitut henkilöt) saavat täytettäväksi monivalintakyselyn, johon vastaaminen vie aikaa arviolta 15-30min. Farmaseutti koostaa tästä raportin, joka kertoo havaituista kehityskohteista. Saatte ohjeita käytännön toteutukseen.
  • Farmaseutti suorittaa lääkitysturvallisuuden auditoinnin toimipaikallanne. Tämä kestää puolesta päivästä kahteen päivään riippuen yksikön koosta ja toiminnan laajuudesta. Kierroksen aikana toimitaan normaalisti. Lääkehoidon vastuuhenkilö on käytettävissä farmaseutin kysymyksiä varten.
  • Farmaseutti antaa raportin, joka kuvaa yksikön lääkehoidon ja -huollon tilannetta.
    Tarvittaessa saatte vielä muutosehdotuksia ja aikataulun niiden toteuttamiseen, minkä jälkeen tehdään tarkistuskäynti tai annetaan selvitys tehdyistä toimenpiteistä.
  • Onneksi olkoon! Voitte lunastaa LääkehoidonTURVA -sertifikaatin merkiksi toimintanne laadusta ja turvallisuudesta sekä sen eteen tehdystä työstä.
  • Vuoden päästä varmistamme, onko toiminnassanne tapahtunut merkittäviä muutoksia (toiminnan laatu, henkilöstö, tilat, järjestelmät jne.), jotka saattavat vaikuttaa toimintatapoihin.
  • Kahden vuoden välein farmaseutti suorittaa tarkistusauditointikäynnin, jolla varmistetaan, että toimintanne on edelleen LääkehoidonTURVA -sertifikaatin tasoista. Tarvittaessa epäkohdat korjataan sopimuksen mukaan ja voitte taas lunastaa sertifikaatin käyttöönne. Hienoa!


Sertifikaatin hinta

Sertifikaatin hinta määräytyy yksikön koon ja auditointiin menevän työn mukaan.

Sertifikaatin vuosimaksu on 390 € ja sitä edeltävät auditointikäynnit, alk. 1600 €. Auditoinnin hintaan vaikuttavat yksiköiden koko (esim. erilliset ryhmäkodit) sekä matkakulut. Sertifikaatin uusiminen vaatii kahden vuoden välein tarkistusauditoinnin, alk. 590 €.Kaikkiin hintoihin lisätään Alv 24%.