LääkehoidonTURVA -sertifikaatti

Laatua ja turvallisuutta

Lääkehoidon turvallisuuden sertifiointi on keino osoittaa yksikkösi lääkehoidon taso ja toiminnan laatu. Tämä tukee kilpailukykyänne ja samalla auditointi helpottaa työtänne lääkitysturvallisuuden kehittämisessä.
Asiakkaan potilasturvallisuuden kulmakivi on oikein toteutettu lääkehoito.

Erotu eduksesi luotettavasti LääkehoidonTURVA –sertifikaatilla!

Asiakkaana tai omaisena voitte luottaa toimijaan, joka on osoittanut laatunsa puolueettomasti ulkopuolisen asiantuntijan auditoinnilla.

LääkehoidonTURVA –sertifikaatti myönnetään yksikölle, joka täyttää lääkitysturvallisuuden auditoinnin kriteerit ja tekee tarvittavat kehitystoimenpiteet sovitussa ajassa. Sertifikaatti on voimassa 2 vuotta ja se voidaan uusia tarkistusauditoinnin jälkeen. Toiminnan muutoksia seurataan vuosittain. Sertifikaatin saa paperisena todistuksena sekä sivustolleen liitettävänä logona.

Lääkitysturvallisuus ja valvonta

Lääkitysturvallisuuden kehittäminen on tärkeä osa potilasturvallisuutta.

Lääkehoidossa tapahtuu inhimillisiä virheitä. Poikkeamien seurannalla toimintaa voidaan kehittää  niin, että virheet vähenevät. Poikkeamailmoitusten tekoa tai määrää ei siis pidä pelätä, mutta niihin pitää aina reagoida mahdollisimman nopeasti. Poikkeamien säännöllinen seuranta on johdon vastuulla. Toimintatapojen muutokset ja ohjeistus sekä koulutukset ovat keinoja vähentää lääkitysvirheiden syntyä. Tässä asiantuntija-apu voi olla hyödyksi. On myös tärkeä tietää, kuinka haittatapahtumissa toimitaan.
Viranomaistahot (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira sekä aluehallintovirastot eli AVI:t) valvovat palvelujen laatua yhdessä hyvinvointialueiden kanssa. Niiden resurssit eivät kuitenkaan riitä palvelemaan kaikkia tahoja. Omavalvonta on osoittautunut monesti puutteelliseksi potilas- ja asukasturvallisuuden seurannassa.
Farmasisti osaa arvioida lääkehoidon toteutusta ja lääkehoitoa eri kantilta kuin sen toteuttajat. Hoivakotien ja kotihoidon toimijoiden omavalvonnan lisäksi on hyvä tehdä välillä ulkopuolinen auditointi, jonka avulla voidaan yhdessä moniammatillisesti kehittää lääkitysturvallisuutta.

Lääkitysturvallisuuden sertifikaatti


Lääkitykseen liittyvät arvioinnit ja palvelut

Asiakkaan lääkityksiin liittyvät palvelut löytyvät nykyään SINUNlääkkeesi -sivustolta.

Sopiva lääke vahvistaa terveyttäsi eikä ole turha. Sopiva lääke ei aiheuta liikaa huolta eikä haittoja. Sopiva lääke on tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen.