Lääkehoitosuunnitelmat

Lääkehoitosuunnitelmien teko ja päivitys

Kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköillä tulee olla lääkehoitosuunnitelma. Tämä koskee myös ammatinharjoittajia, jotka toteuttavat lääkehoitoa. Suunnitelma tulisi päivittää vuosittain sekä olosuhteiden tai säädösten muuttuessa.

Lääkehoitosuunnitelmaa ei kuitenkaan tehdä pelkästään viranomaisia varten. Parhaimmillaan se toimii käytännön työn toimintaohjeena, johon kaikki lääkehoitoon osallistuvat työntekijät ovat perehtyneet. Potilasturvallisuus paranee ja työ helpottuu, kun oikeat toimintatavat on käyty läpi. Hyvä, selkeä lääkehoitosuunnitelma juurtuu käytännöiksi ja siihen on helppo tarvittaessa palata.

STM:n Turvallinen lääkehoito -opas toimii hyvänä ohjenuorana lääkehoitosuunnitelman teossa. Moni asia tarvitsee kuitenkin avaamista käytännön tasolle. Siinä farmasian ammattilainen on hyvä apu ja suunnitelma kannattakin laatia moniammatillisesti. Lääkehuolto, riskilääkkeet, lääkehoidon toteutus, riskitekijöiden ennakoiminen ja vaaratilanteissa toimiminen ovat esimerkiksi asioita, joita tulee miettiä oman yksikkönne kannalta, ei muualta kopioiden.

Autamme lääkehoitosuunnitelman tekemisessä ja päivittämisessä. Käydään yhdessä läpi huomiotavat asiat ja mahdolliset kehitystarpeet. Voimme myös esitarkistaa suunnitelmanne vastuulääkäriä varten.
Kysy myös lääkehoitosuunnitelmasta ja lääkeluvista vastaavaa lääkäriä kauttamme.