Lääkehoitosuunnitelma- ja lääkelupapalvelu

Yhteistyölääkäripalvelu

Sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikkö voi järjestää lääkehoidosta vastaavan lääkärin palvelut myös ostamalla ne toiselta yritykseltä tai ammatinharjoittajalta. Yhteistyölääkärimme hyväksyy lääkehoitosuunnitelmanne, ja sen tasolla valvoo lääkehoidon toteuttamisen kokonaisuutta. Potilaan tai asiakkaan lääkehoidosta vastaa kuitenkin hänen oma hoitava lääkärinsä. Yksikön johto kantaa kokonaisvastuun turvallisen lääkehoidon toteutumisesta ja edellytyksistä yksiköissään.

Sähköinen dokumentointityökalu henkilökohtaisella palvelulla

Lääkärin allekirjoittamat lääkeluvat

LääkitysTURVA-palvelupaketti sisältää lääkehoitosuunnitelman tarkistuksen ja päivityksen sekä lääkärin hyväksynnän vuodeksi kerrallaan. Yhteistyölääkärimme allekirjoittaa tarkistetun lääkehoitosuunnitelman ja yrityksen lääkehoitoon osallistuvien henkilöiden lääkeluvat kätevästi ja nopeasti sähköisessä hallintajärjestelmässä. Näet aina kokonaisuuden henkilöstön lääkeluvista ja niiden voimassaolosta. Myös tenttitodistukset ja näytöt säilyvät lääkelupien yhteydessä ilman paperien pyöritystä.

Lisäksi palvelu sisältää lääkitysturvallisuuden asiantuntijan antamaa lääkitysturvallisuusneuvontaa sekä tarvittaessa lääkehoitosuunnitelman sisällön juurruttamista ja peilaamista käytännön työhön. Palvelu toteutetaan verkon kautta sekä puhelinkeskusteluin.

Lääkehoitosuunnitelma

Kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköillä ja muilla lääkehoitoa toteuttavilla toimijoilla tulee olla toimintayksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma. Tämä koskee myös ammatinharjoittajia, jotka toteuttavat lääkehoitoa. Suunnitelma tulisi päivittää vuosittain ja olosuhteiden tai säädösten muuttuessa.

Lääkehoitosuunnitelmaa ei tehdä pelkästään viranomaisia varten. Parhaimmillaan se toimii käytännön työn toimintaohjeena, johon kaikki lääkehoitoon osallistuvat työntekijät ovat perehtyneet. Potilasturvallisuus paranee ja työ helpottuu, kun oikeat toimintatavat on käyty läpi. Hyvä, selkeä lääkehoitosuunnitelma juurtuu käytännöiksi ja siihen on helppo tarvittaessa palata.

STM:n Turvallinen lääkehoito -opas toimii hyvänä ohjenuorana lääkehoitosuunnitelman teossa. Moni asia tarvitsee kuitenkin avaamista käytännön tasolle. Siinä farmasian ammattilainen on hyvä apu ja suunnitelma kannattaakin laatia moniammatillisesti. Lääkehuolto, riskilääkkeet, lääkehoidon toteutus, riskitekijöiden ennakoiminen ja vaaratilanteissa toimiminen ovat esimerkiksi asioita, joita tulee miettiä oman yksikkönne kannalta.

Autamme lääkehoitosuunnitelman tekemisessä ja päivittämisessä. Tarvittaessa teemme suunnitelman teille alusta asti. Käydään yhdessä läpi huomiotavat asiat ja mahdolliset kehitystarpeet. Kehitetään yhdessä yksikkönne laatua ja potilasturvallisuutta omavalvontasuunnitelman tueksi.

Kysy tarjous

Vahvuutemme on henkilökohtainen, nopea ja asiantunteva palvelu vuosien kokemuksella. Moniammatillinen yhteistyö takaa palvelun laadun. Olemme erikoistuneet lääkitysturvallispalveluihin ja tunnemme hyvin lääkelupiin ja lääkehoitosuunnitelmiin liittyvät kysymykset.

Yhteistyömme on pitkäaikaista ja luottamuksellista. Tavoitteemme on tyytyväiset asiakkaat kilpailukykyiseen hintaan.

Pyydäthän tarkemman tarjouksen.