Koulutukset

Lääkehoidon lisäkoulutus

Työnantajan tulee tarjota hoitohenkilökunnalle lisäkoulutuksena vähintään 1-2 lääkehoitoon liittyvää koulutuspäivää vuosittain. Voimme räätälöidä koulutuksen täydentämään tarvittavia osa-alueita osaamisessa.

Terveydenhuollon ammattihenkilö on velvollinen ylläpitämään ja kehittämään ammattitoiminnan edellyttämiä tietoja ja taitoja. 

Työnantajan tulee seurata terveydenhuollon ammattihenkilöiden ammatillista kehittymistä ja luoda edellytykset sille, että osallistumalla tarvittavaan ammatilliseen täydennyskoulutukseen työntekijä voi ylläpitää ja kehittää tietojaan ja taitojaan voidakseen harjoittaa ammattiaan turvallisesti ja asianmukaisesti.

Muistattehan myös suorittaa lääkehoidon osaamisen perusteet Lop-koulutuksen (LOVe) ja lääkelaskutentit vähintään 5 vuoden välein.

Ota yhteyttä niin räätälöidään tarpeisiinne sopiva koulutus.
Koulutukset paikan päällä tai sopimuksen mukaan.

Esimerkkiaiheita:

 • Lääkkeiden ottoajankohdat, ruoka ja lääkkeet
 • Lääkemuodot, murskaaminen ja jakaminen
 • PEG-lääkitys, nenämahaletku-lääkitys
 • Lääkkeiden jakaminen potilaskohtaisiin annoksiin
 • Lääkkeiden säilytys ja hävittäminen
 • Tunnista lääkehaittoja
 • Riskien tunnistaminen lääkehoidossa, riskilääkkeet
 • Lääkkeiden yhteisvaikutukset
 • Itsehoitolääkkeet
 • Lääkehoidon vaikutusten seuranta
 • Lääkitysmuutosten jälkiseuranta
 • Iäkkään lääkityksen erityispiirteet
 • Moniammatillinen yhteistyö, lääkehoidon kokonaisarviointi
 • Lääkitysturvallisuus, lääkehoitosuunnitelma

Maria Siirilä (farmaseutti LHKA, lääkitysturvallisuuden asiantuntija) on pitänyt luentoja mm. Farmasian oppimiskeskukselle ja Itä-Suomen Yliopiston (UEF) täydennyskoulutuskeskus Aducatelle