Lääkehoitosuunnitelma ja vastuulääkäri

Lääkehoitosuunnitelma

Kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköillä ja muilla lääkehoitoa toteuttavilla toimijoilla tulee olla toimintayksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma. Tämä koskee myös ammatinharjoittajia, jotka toteuttavat lääkehoitoa. Suunnitelma tulisi päivittää vuosittain ja olosuhteiden tai säädösten muuttuessa.

Lääkehoitosuunnitelmaa ei tehdä pelkästään viranomaisia varten. Parhaimmillaan se toimii käytännön työn toimintaohjeena, johon kaikki lääkehoitoon osallistuvat työntekijät ovat perehtyneet. Potilasturvallisuus paranee ja työ helpottuu, kun oikeat toimintatavat on käyty läpi. Hyvä, selkeä lääkehoitosuunnitelma juurtuu käytännöiksi ja siihen on helppo tarvittaessa palata.

STM:n Turvallinen lääkehoito -opas toimii hyvänä ohjenuorana lääkehoitosuunnitelman teossa. Moni asia tarvitsee kuitenkin avaamista käytännön tasolle. Siinä farmasian ammattilainen on hyvä apu ja suunnitelma kannattakin laatia moniammatillisesti. Lääkehuolto, riskilääkkeet, lääkehoidon toteutus, riskitekijöiden ennakoiminen ja vaaratilanteissa toimiminen ovat esimerkiksi asioita, joita tulee miettiä oman yksikkönne kannalta.

Autamme lääkehoitosuunnitelman tekemisessä ja päivittämisessä. Käydään yhdessä läpi huomiotavat asiat ja mahdolliset kehitystarpeet. Kehitetään laatuanne ja potilasturvallisuuttanne yhdessä omavalvontasuunnitelman tueksi.

Vastuulääkäripalvelu

Sosiaalihuollon toimintayksikkö voi järjestää lääkehoidosta vastaavan lääkärin palvelut myös ostamalla ne toiselta yritykseltä tai ammatinharjoittajalta. Yksikön johto kantaa kokonaisvastuun turvallisen lääkehoidon toteutumisesta ja edellytyksistä yksiköissään. Yhteistyölääkäri hyväksyy lääkehoitosuunnitelman ja sen tasolla valvoo lääkehoidon toteuttamisen kokonaisuutta. Potilaan tai asiakkaan lääkehoidosta vastaa kuitenkin hänen oma hoitava lääkärinsä.

LääkitysTURVA-palvelupaketti sisältää lääkehoitosuunnitelman tarkistuksen ja päivityksen sekä lääkärin hyväksynnän vuodeksi kerrallaan. Yhteistyölääkäri allekirjoittaa tarkistetun lääkehoitosuunnitelman ja yrityksen lääkehoitoon osallistuvien henkilöiden lääkeluvat. Lisäksi palvelu sisältää lääkitysturvallisuuden asiantuntijan lääkitysturvallisuusneuvontaa sekä lääkehoitosuunnitelman sisällön juurruttamista ja peilaamista käytännön työhön. Palvelu toteutetaan tietoturvallisen järjestelmän kautta sekä puhelinkeskusteluin.

Vahvuutemme on henkilökohtainen, nopea ja asiantunteva palvelu. Moniammatillinen yhteistyö takaa palvelun laadun.