Arkistot kuukauden mukaan: syyskuu 2017

Vuoden Farmaseutti 2017

Maria Mäkelä

– Farmasialiitto valitsee vuorovuosin Vuoden Farmaseutiksi ja Vuoden Proviisoriksi omalla osaamisellaan suomalaista farmasiaa tunnetuksi tehneen tai muutoin ammatillisesti ansioituneen farmaseutin ja proviisorin. Tänä vuonna kunniamaininta päätettiin antaa sekä proviisorille että farmaseutille Farmasialiiton 100-vuotisen taipaleen kunniaksi. Valintakriteereissä korostui lääkitysturvallisuus, joka on tärkeä osa turvallista terveydenhuoltoa, kertoo Farmasialiiton puheenjohtaja Kirsi Kvarnström.

Valinta

Eräänä aamuna puhelin soi. Kun soittaja esitteli olevansa Farmasialiitosta, alkoi jo hieman raksuttaa. Hymy alkoi nousta huulille. Kyllä. Minut oli valittu Vuoden farmaseutiksi!

Myönnän, että olin jopa hieman haaveillut tästä kun luin hakukriteerejä. Omalla vaatimattomalla panoksellani tunsin ne täyttäneeni. En silti uskonut, että minua kukaan edes ehdottaisi, koska olen nykyään tällainen yksinäinen puurtaja. Yksinyrittäjä. Sitäkin enemmän se lämmitti mieltäni, että työni farmasian alan eteen oli huomattu.

Toisaalta verkostoni ovat laajat ja olen kyllä ollut monessa mukana. Joskus on tuntunut, että liiankin monessa. Välillä olen ajatellut, että mitähän minäkin ”pelkkä farmaseutti” teen tässäkin tilanteessa tai seurassa. Sitten olen sisäisesti röyhistänyt rintaani ja ajatellut, että juuri tätä pitääkin tehdä. Nostaa farmaseuttien asemaa. Me olemme luotettavia terveydenhuollon ammattilaisia.

Koen myös, että meillä on alalla suuri yhteenkuuluvuuden tunne. Olemme muiden alan yrittäjien kanssa puhaltaneet yhteen hiileen. Meille kaikille riittää töitä, kunhan yhdessä teemme työtä sen eteen, että meidän osaamistamme aletaan hyödyntää laajemmin osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Yrittäjyys on jatkuvaa kasvamista. On huikea tunne huomata, että aina voi muuttua ja oppia uutta. Tästäkin vuodesta tulen ottamaan irti mahdollisimman paljon. Elämä on mahdollisuuksia täynnä.

Olen todella kiitollinen niille, jotka ovat minua ehdottaneet Vuoden Farmaseutiksi ja heille Farmasialiitossa, jotka ovat tämän valinnan tehneet. Tulen jatkamaan alan esille tuomista eri medioissa ja foorumeissa. Työnikin puhukoot puolestaan.

Onnea myös Vuoden Proviisori Carita!

Media

Farmasialiiton tiedote.

Keskisuomalainen teki haastattelun 25.9.2019 .

Yle Jyväskylän radiohaastattelu löytyy ainakin toistaiseksi täältä.

Mediuutisten juttu on luettavissa täällä.

Keski-Suomen Yrittäjätkin muisti jyväskyläläistä yrittäjää.

Apteekkariliitto osoitti hienoa kollegiaalisuutta onnitteluilla.

Paikallislehtemme  pieni ilmoitus löytyy sivulta 7 Suur-Jyväskylän Lehdestä.

Yhteistyötahoni Medics24 nosti esille osaajansa.

Lisää tulossa….

Muistisairaudet ja lääkehoito

Dementia
Muistin juuri, että vietämme muistiviikkoa! Muutama sana siis muistisairaan lääkehoidosta.
 

Muistisairauden lääkehoito

Muistihäiriö ja muut syyt

Tilapäiset muistihäiriöt ovat tavallisia ja aina ei ole syytä huoleen. Ne voivat johtua esimerkiksi stressistä ja väsymyksestä.  Muistiliiton sivuille on koottu hyvää tietoa, milloin kannattaa hakeutua tutkimuksiin.
Muistihäiriöiden ilmaantuessa ensimmäisenä yleensä tehdään kognitiiviset testit, kuten CERAD. Jos tämä antaa aihetta niin  aina tulisi olla selvillä, millainen muistisairaus on kyseessä.
Myös toimintakyvylle haitallisten lääkkeiden poissulkeminen on syytä tehdä heti varsinkin monilääkittyjen kohdalla. Itse olen huomannut, että jo pienikin muutos lääkityksessä voi parantaa tilannetta huomattavasti.
Joskus harvoin muistin heikkenemisen syynä voi olla kilpirauhasen vajaatoiminta tai B12-vitamiinin puutos. Nämä asiat on helppo poissulkea, mutta yleensä tarvitaan aivojen kuvantamista.
Tarvittaessa etenevään muistisairauteen aloitetaan lääkitys, joka ylläpitää toimintakykyä pidempään ennen oireiden etenemistä vaikeammaksi dementiaksi.

Alzheimerin tauti

Yleisin muistisairauden muoto on Alzheimer, johon lääkitys useimmiten auttaa parantamalla hermoratojen toimintaa. Lääkkeet estävät tärkeän välittäjäaineen, asetyylikoliinin, liian nopeaa hajoamista aivoissa. Niistä käytetään lyhennelmää AKE estäjä eli asetyylikoliiniesteraasin estäjä. AKE-lääkkeitä on kolme, rivastigmiini, donepetsiili ja galantamiini. Memantiini taas

 vähentää liiallista glutamaattivaikutusta aivoissa.

Lääkkeet eivät yleensä paranna muistia vaan hidastavat sairauden etenemistä ja auttavat selviytymään paremmin arjessa. Tämä näkyy yleisen aktiivisuuden, vireyden, keskittymisen ja aloitteellisuuden kohentumisena. Lääkitys tulisi aloittaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta siitä saataisiin paras hyöty.

Muut muistisairaudet ja lääkehoito

 Alzheimerin taudin lääkkeet toimivat myös  Lewyn kappale -taudissa, mutta korvattavuus lääkkeillä on vain, jos potilaalla on myös Alzheimer. Parkinsonin taudin muistisairauteen on virallinen käyttöaihe yhdellä AKE-lääkkeellä, rivastigmiinilla.
Puhtaasti verisuoniperäisissä vaskulaaridementioissa ns. muistilääkityksellä lääkityksellä ei useinkaan ole tehoa, mutta sekamuotoisessa dementiassa lääkehoitoa usein käytetään ja siitä on hyötyä. Otsa-ohimolohkorappeumissa lääkehoito ei auta.

Muistilääkkeiden käyttö

Lääkkeillä saattaa aina olla haittavaikutuksia kuten vatsavaivoja, joten sopivan lääkityksen ja annoksen etsiminen tulee tehdä rauhassa asteittain. Lääkehaitat saattavat lievittyä käytön myötä. Lääkitystä on hyvä jatkaa jopa loppuelämän ajan, jos siitä ei ilmene häiritseviä haittoja ja sillä saadaan jonkinasteista

hyötyä. Vaikeassakin vaiheessa lääkityksen lopettaminen turhana saattaakin tuoda käytösoireet pinnalle.

Muistilääkkeet otetaan yleensä aamulla, koska ne ovat virkistäviä ja aktivoivia. Näin vältytään myös unettomuuden lisääntymiseltä. Osa lääkkeistä annostellaan kahdesti päivässä. Useimmat näistä lääkkeistä on hyvä ottaa ruoan kanssa, jotta vatsa ei ärsyynny niin helposti.

Muistisairaan käytösoireet

Osalla ihmisistä saattaa muistisairauden myötä tulla käytösoireita, joita joskus joudutaan hoitamaan psyykelääkityksellä. Ensin pitää miettiä, onko syynä esimerkiksi kipu tai muu epämukavuutta aiheuttava tekijä. Myös sopivasta nesteytyksestä tulee huolehtia.
Tärkeintä olisi kuitenkin aina ensin miettiä, voidaanko asia hoitaa lääkkeettömästi. Ihmisen oikeanlainen kohtaaminen ja ajan antaminen auttavat muistisairasta käsittelemään tuntemuksiaan.
On hyvä harkita, aihauttaako potilas vaaraa itselleen tai muille ja pitää mahdollinen tasaava lääkitys tilapäisenä. Tämän tyyppiset lääkkeet aiheuttavat iäkkäälle helposti haittoja.

Lääkkeet voivat heikentää muistia

Alkavien muistiongelmien kohdalla on tärkeää käydä läpi myös kokonaislääkitys. Etenkin iäkkäät muistisairaat hyötyvät kokonaisvaltaisesta arviosta, jolloin samalla otetaan kantaa muihin sairauksiin ja kokonaislääkitykseen (Käypä hoito -suositus potilaalle).
Käytössä olevissa muissa lääkkeissä voi olla sellaisia, jotka estävät muistilääkityksen tehoa tai itsessään pahentavat muistisairaan oireita. Niiden tarve tulee arvioida haittoihin nähden. Osa lääkkeistä vaikuttaa muistiin hyvin harvoin yksinään, mutta usemman lääkkeen yhteiskuorma voikin olla xanax 1mg merkittävästi haitallinen.
Arvioinnin avuksi sopii Lääkehoidon arvointi tai moniammatillinen Lääkehoidon kokonaisarviointi.

Tuloksia

Monilääkitys voi olla tarpeen kunhan se on hallittu. Lääkehoidon järkeistyksellä on saatu hienoja tuloksia myös muistisairaiden kohdalla. Pienetkin  muutokset ovat auttaneet iäkästä tunnistamaan taas omaisensa ja osallistumaan päivittäiseen toimintaan. Myös hoitohenkilökunnan tai omaisen on helpompi keskittyä muistisairaan rauhalliseen kohtaamiseen kun hänen omatoimisuutensa ruokailun tai pukeutumisen suhteen on kasvanut. Nämä tulokset tuottavat suurta iloa!

 Muistin apuvälineet

Turhien lääkkeiden poistaminen helpottaa myös tärkeiden lääkkeiden ottamisen muistamista ja vähentää lääkitysvirheiden mahdollisuutta.
Muistin tueksi on apukeinoja kuten erilaiset dosetit, lääkekellot, muistutuspalvelut, annosjakelu ja lääkeannostelurobotti. Muistutuksen lisäksi on hyvä tarkistaa lääkkeiden oikeat ottoajat ja -tavat Lääkityksen tarkistuksella. Koneelliseen annosjakeluun siirryttäessä tehdään tarkempi Lääkehoidon arviointi, jotta lääkitys on juuri sinulle sopiva.

Muu hoito

Ennaltaehkäisyn kannalta pidä huolta aivoistasi! Lue lisää Muistiliiton sivuilta!
Noudata myös lääkärin ohjeita esimerkiksi sydän- ja verisuonisairauksien sekä diabeteksen hoidosta.
”Välitä muista”
Maria Mäkelä
Lääkehoidon Turva
Farmaseutti LHKA

Luotettavaa lääketietoa

Luotettavaa lääketietoa

Lääkkeistä on nykyään saatavilla paljon tietoa. Kaikki tieto ei ole yhtä luotettavaa.

Luotettavaa lääketietoa etsiessä:

Kannattaa aina arvioida

KATSE:

  • Kirjoittaja eli onko kirjoittajalla asiantuntemusta asiasta.
  • Ajankohtaisuus eli onko kirjoitus kuinka vanha.
  • Tarkoitus eli mikä on kirjoittajan motiivi kirjoituksen taustalla.
  • Sponsorointi eli hyötyykö joku kaupallisesti siitä, että on kirjoitettu näin.
  • Evidenssi eli kuinka paljon asiasta on tutkimusnäyttöä.

Terveyskirjastossa on listattu yleisesti luotettavana pidettäviä lääketiedon lähteitä. Facebookissa on  myös luotettavaa ajankohtaista tietoa tarjoava sivusto Tunne lääkkeesi.

Tieto muuttuu

Mediassa käydään välillä kiivastakin keskustelua mm. ravinnon merkityksestä terveyteen. On hyvä muistaa, että tietoa ja tutkimuksia löytyy kyllä aina sekä puolesta että vastaan. Tietoa pitää osata etsiä ja tulkita puolueettomasti. Yksi tutkimus ei välttämättä todista vielä mitään. Tieteessä on sekin puoli, että tieto muuttuu. Ajan kuluessa saamme lisää keinoja tutkia asioita. Tutkimuksia tehdään kattavammin ja pidemmän ajanjakson tulokset saadaan laajemmin käyttöön. Suositukset perustuvat aina parhaaseen sillä hetkellä saatavissa olevaan tietoon. On hyvin populistista väittää olevansa ehdottomasti oikeassa. Suosiota sillä voi saada ja usein nämä asiantuntijat myös osaavat olla hyvin vakuuttavia ja esittää pätevän oloisia todisteita väitteilleen. Lääkeasioissa olisin hyvin varovainen tiedon arvioinnissa.

Sosiaalinen media

Valitettavasti sosiaalisessa mediassa törmää usein siihen, että toisilta ihmisiltä kysellään kokemuksia lääkkeistä ja vedetään siitä johtopäätöksiä omaan lääkkeiden käyttöön. Lääkkeet on kuitenkin ennen markkinoille pääsyä tutkittu kolmessa eri vaiheessa ihmisillä  ja kliinistä tutkimusta jatketaan vielä myyntiluvallisellakin lääkkeellä. Otanta on siis paljon kattavampi ja tieteellisesti pätevämpi kuin yksittäiset kokemukset. Tämä ei toki tarkoita, etteikö ihmisten tuntemuksia pitäisi kuunnella herkällä korvalla. Vastetta ja haittoja pitää aina seurata lääkehoidossa. Tässä on kuitenkin hyvä olla terveydenhuollon ammattiainen apuna kun mietiään onko lääke sinulle sopiva.

Kysy asiantuntijalta

Lääkkeistä saa luotettavaa tietoa apteekeista. Suomessa apteekeissa lääkeneuvontaa saavat antaa vain farmaseutit ja proviisorit, joilla on yliopistokoulutus lääkkeistä. Apteekin muu henkilökunta pyytääkin siksi aina ammattilaisen paikalle, jos kassalla tulee kysyttävää lääkkeistä.

Lääkehoidon Turvan Lääkeneuvonta on myös apunasi. Voit kysyä lääkkeistäsi vaikka kotisohvaltasi ilman jonoja. Luotettavasti.

 

 

Lääkehoidon Turvan yrittäjä,

farmaseutti LHKA Maria Mäkelä