Yritys

Lääkehoidon TurvaLääkehoidon Turva tarjoaa luotettavia lääkehoidon järkeistämiseen ja lääkitysturvallisuuteen tähtääviä palveluja. Asiakas saa palvelut joustavasti kotiinsa, palvelutaloon tai hoivakotiin, terveysasemalle, osastolle tai toimipaikalleen. Palvelut  voidaan toteuttaa myös etäpalveluna.

Yrittäjä

Olen Maria Mäkelä, Vuoden farmaseutti 2017. Olen koulutettu Lääkehoidon arvioinnin asiantuntija ja saanut Lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyyden LHKA (UEF Aducate). Opintoihini kuuluvat myös terveystieteiden perusopinnot; Lääketieteen perusteet sekä HY+ koulutus Lääkitysturvallisuuden auditointi. Olen valmistunut farmaseutiksi Kuopion Yliopistosta vuonna 2001. Kokemusta on kertynyt monipuolisesti avoapteekkipuolella pienen sivuapteekin hoidosta ison apteekin hoivakotiyhteistyöhön.

Kiinnostus kliinistä farmasiaa ja moniammatillista yhteistyötä kohtaan johti oman yrityksen perustamiseen. Työskentely vanhusten toimintakyvyn ja elämänlaadun parantamiseksi on sydäntäni lähellä. Toiminta on puolueetonta ilman sitoumuksia lääketeollisuuteen. Yhteistyössä hoitajien ja lääkäreiden kanssa saavutamme mahdollisimman tehokkaan, turvallisen ja taloudellisen lääkehoidon asiakkaalle ilman turhia lääkehaittoja. Tiiminä pystymme yhdistämään jokaisen parhaan ammattitaidon.

Luottamuksella

Kaikki toiminta tapahtuu vaitiolovelvollisuutta noudattaen. Tietoja säilytetään turvallisesti (rekisteriseloste). Lääkehoidon Turva on ilmoitettu Länsi-Suomen Aluehallintoviraston yksityisten terveydenhuollon ammatinharjoittajien rekisteriin. Laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö, farmaseutti löytyy myös Valviran Julki-Terhikki palvelusta.