Avainsana-arkisto: kotihoito

Yhteistyölääkärin allekirjoitus lääkehoitosuunnitelmaan

Vastuulääkärin allekirjoitus lääkehoitosuunnitelmaan

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä sekä muissa lääkehoitoa toteuttavissa toimintayksiköissä tulisi olla toimintayksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma, joka ohjaa käytännön lääkehoidon toteuttamista. Lääkärin allekirjoitus lääkehoitosuunnitelmaan vaaditaan. Monet yrittäjät ovatkin kaivanneet apua lääkehoitosuunnitelman laatimisessa ja yhteistyölääkärin ja lääkelupien saamisessa.

Sosiaalihuollon toimintayksikkö voi järjestää lääkehoidosta vastaavan lääkärin palvelut myös ostamalla ne toiselta yritykseltä tai ammatinharjoittajalta. Yksikön johto kantaa kokonaisvastuun turvallisen lääkehoidon toteutumisesta ja edellytyksistä yksiköissään. Vastaava lääkäri hyväksyy lääkehoitosuunnitelman ja sillä tasolla valvoo lääkehoidon toteuttamisen kokonaisuutta. Potilaan tai asiakkaan lääkehoidosta vastaa kuitenkin hänen oma hoitava lääkärinsä.

Yhteistyölääkärin palvelut saa suoraan LääkehoidonTURVAn kautta. Olemme aiemminkin tehneet yhteistyötä lääkäri Risto Laitilan kanssa, joka toimii nyt LääkitysTURVA-paketissamme yhteistyölääkärinä. Yhteistyö on koettu molemmin puolin toimivaksi. Pystymme palvelemaan yrityksiä ammattitaidolla ja henkilökohtaisesti. Emme vain laita nimeä paperiin ja jätä asiakasta yksin kysymystensä kanssa. Kehitämme yhdessä asiakkaan kanssa myös yrityksen lääkitysturvallisuutta. Onhan mukava olla vastuussa kun asiat ovat kunnossa! Kokemusten pohjalta olemme muodostaneet palvelusta kokonaisuuden, joka mielestämme auttaa toimijoita tarkoituksenmukaisella tavalla. Kiitosta LääkehoidonTURVA on saanut nopeasta ja ystävällisestä palvelusta. Yhteistyön sujuminen on mielestämme tärkeää kaikkien osapuolten kohdalla.

Asiakaslähtöisyys olikin aikanaan palvelun luomisen taustalla, kun lähdimme pienten paikallisten yrittäjien asioita laittamaan kuntoon heidän tarpeistaan. Viranomaisten vaatimukset ovat yllättäneet monet jo kauemminkin alalla toimineet. Heiltä ei välttämättä ole ennen vaadittu vastuulääkärin hyväksyntää lääkehoitosuunnitelmalle. Toisaalta on hyvä, että käytäntöjä yhtenäistetään ja yritystä perustavat ovat samalla viivalla näiden suositusten kanssa. Edelleen vaihtelua lain ja suositusten noudattamisen suhteen tuntuu olevan, mutta olemme päätyneet noudattamaan lääkitysturvallisuutta edistäviä käytäntöjä esim. lääkelupien suhteen. Pelkkä lääkärin allekirjoitus lääkehoitosuunnitelmaan ei itsessään riitä. Arjen työn keskellä ei välttämättä tule kiinnitettyä huomiota lääkitysturvallisuuden kehittämiseen tai tarvittavien asioiden ylläpitämiseen. Tämä voi alkuun tuntua kohtuuttomalta vaatimukselta, mutta yhdessä selviämme siitä sujuvasti!

LääkehoidonTURVAn palveluista on apua kilpailukykynne lisäämisessä ja palvelusetelitoiminnan tai ostopalvelun kriteereiden täyttämisessä. Aloittavalla yrittäjällä taas on varsinkin sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla monenlaista muistettavaa, jolloin lääkitysturvallisuuden osalta on hyvä saada tukea asiantuntijalta. Moniammatillisesti laadittu lääkehoitosuunnitelma toimii hyvänä käytännön apuvälineenä.

Sittemmin asiakaskuntamme on kasvanut valtakunnallisesti. Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme myös isompien toimijoiden tarpeisiin. Viimeisin uudistus oli tietoturvallinen järjestelmä, jonne saamme kaikki tarvittavat dokumentit allekirjoitettavaksi ja talteen asianomaisten käyttöön. Tämä selkiyttää palvelua ja tekee siitä entistä luotettavampaa.

Lue lisää lääkehoitosuunnitelman merkityksestä ja vastuulääkäripalvelustamme TÄÄLTÄ tai soita 044 982 0888!

HUOM! LääkehoidonTURVA ei tuota lääkäripalveluita potilaille.

Maria Mäkelä (nyk. Siirilä)
Farmaseutti LHKA
Lääkitysturvallisuuden asiantuntija
LääkehoidonTURVA
info@laakehoidonturva.fi

Hoitaja vai hoidettava?

 

Ruuhkavuodet

Mietin tässä keinoja auttaa muita ruuhkavuosiaan eläviä vanhempia. Monesti oma tukiverkosto on todella tärkeä. Ystävät ovat korvaamattomia, mutta harvoin avuksi omien lasten kanssa. Osalla on vielä isovanhemmat, omat vanhemmat, hyvässä kunnossa ja he jaksavat olla avuksi lastenhoidossa. Osalla taas on hoidettavana myös omat vanhemmat. Onko sinun vanhempasi hoitaja vai hoidettava?
Voisiko minun työni auttaa vanhempiasi jaksamaan paremmin tai pidempään? Ei isovanhemman aina todellakaan tarvitsekaan olla hoitaja, mutta usein eläkeläiselle itselleen on valtava ilo saada seurata lastenlastensa elämää ja olla osa sitä. Tämä eri sukupolvien välinen kanssakäyminen on valtavan tärkeää molemmin puolin.

Itsemääräämisoikeus ja tietosuoja

Kaikki eivät halua edes omien lastensa tietävän lääkkeistään tai puuttuvan niihin. Sitäkin pitää kunnioittaa niin kauan kun lääkehoidon voi ajatella toteutuvan varmasti turvallisesti. Keskusteleminen ja neuvominen on varmasti silti mahdollista.

Neuvoja arkea helpottamaan

Haastavaa se, että kaikki ovat yksilöitä ja yleispäteviä ohjeita voi antaa aika vähän. Toisekseen mitään muutoksia lääkitykseen ei saa tehdä ominpäin vaan niistä on hyvä keskustella aina lääkärin kanssa. Kokoan tähän kuitenkin muutamia yleisimpiä asioita lääkkeistä.

Ajantasainen lääkityslista

Kirjatkaa yhdessä ylös kaikki lääkkeet, myös käsikauppalääkkeet, luontaistuotteet, rohdokset ja ravintolisät, joita iäkkäämmällä isälläsi tai äidilläsi on käytössä. Tämä lista on hyvä olla aina vanhemmallasi mukana. Malleja löytyy mm. www.omalista.fi-sivulta, josta löytyy myös sähköinen lääkekortti. Lisään tähän vielä oman mallini myöhemmin, mutta voit noutaa oman korttisi myös suoraan minulta. Yhtä hyvin voitte kirjoittaa lääkelistan käsin ihan tavalliselle paperille. Pääasia on, että tiedot löytyvät luotettavasti silloin, kun niitä tarvitaan. Pidä vain yhtä ajantasaista listaa! Terveydenhuollon tietojärjestelmät eivät vieläkään täysin saa ajantasaista tietoa, vaikka Kanta onkin käytössä. Sinä itse (tai vanhempasi tässä tapauksessa) tiedät mitä lääkettä oikeasti käytät ja mitä taas jostain syystä et.

Lääkkeiden käyttötarkoitukset

Tietävätkö vanhempasi kaikkien käyttämiensä lääkkeiden käyttötarkoituksen? Tämä on myös tärkeää, jotta omaa oloaan pystyy seuraamaan ja lääkkeen vaikutuksia arvioimaan. Kysy asiasta. On paljon lääkkeitä, joita käytetään moneen sairauteen tai vaivaan, mutta käyttötarkoitus kannattaa selvittää. Voit laittaa minullekin viestiä niin voin yrittää auttaa. Hoitava lääkäri tietää tästä asiasta usein kuitenkin parhaiten. Tieto tulisi kirjata myös resepteihin.

Hoitoonsitoutuminen

Näistä asioista pääsemmekin tärkeään aiheeseen: hoitoonsitoutumiseen. Mitä luulet, käyttääkö isäsi kaikkia lääkkeitään juuri niin kuin lääkäri on määrännyt? Tutkimusten mukaan vain noin puolet pitkäaikaislääkityistä käyttää lääkkeitään lääkärin ohjeiden mukaisesti. Hämmästyttävää? Huolestuttavaa? Kyllä. Monet sairaudet ovat luonteeltaan eteneviä. Osaan voi vaikuttaa hyvällä hoidolla ja varsinkin elintavoilla. Esimerkiksi verenpaine aiheuttaa hoitamattomana muita sydän- ja verisuonisairauksia. Huonosti hoitoon sitoutunut onkin lopputuloksena pian entistä sairaampi ja tarvitsee entistä enemmän lääkkeitä. Siksi tämä on tärkeä asia. Aina syy ei ole asenteissa tai muistamattomuudessa. Myös taloudelliset syyt tai hoidon hankaluus voivat olla osa-tekijöitä. Siksi olisikin todella tärkeää, että hoidon merkityksestä keskusteltaisiin.

Lääkehoidon kokonaisuus voidaan myös arvioida ja muodostaa siitä mahdollisimman tehokas, turvallinen, taloudellinen ja tarkoituksenmukainen. Näin siihen on myös helpompi sitoutua kun tietää, että se on moniammatillisesti ja juuri lääkkeen käyttäjää kuullen arvioitu ja harkittu yhdessä. Ominpäin tämä on mahdotonta, vaikka oman itsensä paras tuntija olisikin. Lääkkeet ovat monimutkaisia ja niiden vaikutuksia toisiinsa ja ikääntyvään elimistöön on vaikea arvioida ilman siihen tarkoitettua koulutusta.

Apteekkiasiointi

Tiesitkö, että tarvitset apteekissa valtakirjan, jos vanhempasi pyytävät sinua uusimaan reseptejään? Tätä kutsutaan Kanta-sopimukseksi ja se on apteekkikohtainen. Se kannattaa varuilta tehdä valmiiksi. Toinen tapa reseptien uusimiseen on pyytää sitä suoraan hoitavalta taholta tai Omakannan kautta. Nykyään reseptit ovat voimassa 2 vuotta lukuunottamatta mm. keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä. Suosittelen silti iäkkäitä käymään määräaikaiskontrolleissa ja lääkärissä muutenkin, jos voinnissa ilmenee muutoksia huonompaan suuntaan.

Lääkkeiden ostamiseen apteekista et tarvitse muuta kuin vanhempasi kelakortin ja tiedon siitä, mitä lääkettä hän tarvitsee.

Etälääkäri

Oletko jo tutustunut etälääkäripalveluun Medics24.fi? Voit ostaa valmiiksi käyttöön tarvittavia koodeja vanhempasi käyttöön ja opastaa häntä palvelun käytössä. Näin hän pääsee tarvittaessa helposti lääkäriin tai vaikka sairaanhoitajan puheille kotisohvalta. Tämä lisää varmasti teidän molempien turvallisuudentunnetta!

Iäkkään lääkitys ja lääkehoito kotona

Jatkan näistä ajatuksista myöhemmin ja kerron lisää vinkkejä arkeenne. Tulossa on tietoa mm. iäkkään lääkityksestä, yleisimmistä lääkehaitoista, joita voitte yhdessä seurata, iäkkäälle sopimattomista lääkkeistä ja tietoa tiettyjen iäkkäillä yleisimpien lääkkeiden käytöstä sekä lääkehoidon turvallisesta toteutuksesta kotona. Avaan myös hiukan palveluideni käytännön toteutusta. Tervetuloa seuraamaan blogiani jatkossakin!

 

Maria Mäkelä

Yrittäjä, Lääkehoidon Turva

 

Lääkehoidon Turva mukana STM:n I&O -kärkihankkeessa

Lääkehoidon Turva on mukana Keski-Suomen Kukoistava kotihoito -hankkeessa. Se on yksi kahdeksasta Sosiaali- ja terveysministeriön “Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa” -kärkihankkeen kokeilusta. Toimiva kotihoito muodostuu neljästä pääperiaatteesta: kotihoitoa on tarjolla vuorokauden ympäri, kotihoidon henkilöstö on osallisena oman työnsä kehittämisessä, sekä kuntouttava että akuuttitilanteiden toimintamalli on kehitetty ja käytössä.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnit osaksi kotihoitoa

Lääkehoidon kokonaisarviointeja ja moniammatillista yhteistyötä viedään osaksi kotihoidon palveluita. Samalla pyritään järkeistämään kotihoidon lääkehuoltoa. Lääkehoidon turvallisuus ja sujuvuus ovat tärkeä osa kotihoitoa. Hoitajien resursseja saadaan myös paremmin tasattua kuntouttavaan hoitotyöhön. Meillä on jo hyväksi havaittuja malleja olemassa, joita nyt pyrimme saamaan pysyväksi osaksi muita kotona asumista tukevia toimintatapoja. Yhdessä saamme aikaiseksi parhaan mahdollisen, asiakaslähtöisen kokonaisuuden ja juurrutamme sen käyttöön koko maakunnassa.

Kärkihanketta toteutetaan vuosina 2016–2018 sosiaali- ja terveysministeriön johdolla

Lisää kärkihankkeesta