Lääkehoidon turvan yleiset verkkokaupan sopimusehdot

Voimassa 1.7.2017 alkaen

1. Yleiset ehdot

Verkkokauppan palveluiden myyjänäon Lääkehoidon Turva, Jyväskylä (Y-tunnus: 2330564-0, myöhemmin myös ”Palveluntarjoaja”).

Myydyn palvelun voi suorittaa Lääkehoidon Turvaan työsuhteessa, vuokratyöntekijänä taikka itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on lain vaatima koulutus työhön (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) ja alakohtaiset pätevyysvaatimukset).

Näitä sopimusehtoja sovelletaan ainoastaan Lääkehoidon Turvan ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Asiakas sitoutuu kulloisenkin tilauksen yhteydessä noudattamaan tilauksen aikaan voimassa olevia sopimus- ja toimitusehtoja.

Lääkehoidon Turva pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellävoimassa olevia sopimusehtoja, jotka löytyvät Lääkehoidon Turvan kotisivuilla osoitteessa www.laakehoidonturva.fi/ehdot.

Laissa tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan, ellei laissa ole toisin määrätty.

2. Palvelu ja vastuut

Videopuheluna toteutettavan palvelun käyttö vaatii toimivan Internet-yhteyden (Google Chrome tai Mozilla Firefox selaimen) sekä soveltuvan, kameralla varustetun laitteiston. Asiakas vastaa itse omista verkkoyhteyksistä ja laitteista, joita asiakas tarvitsee palvelun käyttämiseksi sekä niistä aiheutuvista lisäkuluista. Asiakas vastaa itse myös käyttämiensä järjestelmien tietoturvasta.

Lääkehoidon Turva ei miltään osin vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenäpidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Lääkehoidon Turvan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Lääkehoidon Turva on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteesta. Tällöin palvelu pyritään ensisijaisesti toteuttamaan asiakkaan kanssa yhdessä sovittuna uutena ajankohtana.

Lääkehoidon Turva ei voi täysin taata palvelun tiettyä lopputulosta, tiedon pysyvyyttä tai soveltuvuutta johonkin erityiseen tarkoitukseen. Palvelut tuotetaan asiakkaalta saatujen tietojen perusteella ja senhetkisen yleisen tiedon perusteella, vaaditulla koulutuksella ja ammattitaidolla. Palvelun luonne on konsultoiva ja se vastaa yleisiä alan suosituksia. Lääkärin tulee olla aina vastuussa asiakkaan mahdollisista lääkitysmuutoksista.

Mahdolliset palvelun käytön perusteella syntyvät potilasvahingot korvataan lakisääteisen potilasvakuutuksen perusteella kulloinkin voimassa olevan potilasvahinkolain nojalla. Palvelun tarjoajan vastuu rajoittuu palvelusta maksettuun hintaan.

Lääkehoidon Turva ei vastaa kolmansien osapuolten toiminnasta.

3. Potilasasiakirjat ja vaitiolovelvollisuus

Potilasasiakirjojen laatimisen, säilyttämisen ja luovutuksen sekä vaitiolovelvollisuuden osalta noudatetaan niitä koskevia lakeja ja muita säädöksiä.

4. Asiakas

Kuluttajakaupassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen kuluttajansuojalainsäädäntöä. Nämä sopimusehdot eivät rajoita kuluttajan  oikeuksia lainsäädäntöön nähden.

Asiakas on velvoitettu luovuttamaan tilausta tehdessään yhteystietonsa, jotka sisältävät vähintään nimen, osoitteen sekä puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Asiakkaan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä. Toisena henkilönä esiintyminen palvelussa on kielletty. Palvelun voi verkkokaupassa maksaa toisen henkilön puolesta, mutta varaustiedot tulee antaa asiakkaan omilla henkilötiedoilla.

Asiakas vakuuttaa, että hän on oikeustoimikelpoinen. Palvelun käyttö edellyttää vähintään 18 vuoden ikää. Alaikäinen tai muuten vajaavaltainen henkilö ei saa käyttää palvelua itsenäisesti.

Asiakas vakuuttaa myös lukeneensa, hyväksyneensä ja ymmärtäneensä nämä käyttöehdot.

Sitova kauppasopimus astuu voimaan tilauksen kirjauduttua Lääkehoidon Turvan ajanvarausjärjestelmään maksutapahtuman yhteydessä.

5. Peruutus ja viivästys

Lääkehoidon Turvalla on oikeus veloittaa käyttämätön aika ja palvelu kokonaisuudessaan asiakkaalta, ellei palvelua ole peruutettu viimeistään vuorokausi ennen sovittua ajankohtaa. Sitä aiemmin peruutetuista varauksista veloitetaan 25 % palvelun hinnasta (maksetusta palvelusta loppuhinta palautetaan 14 päivän sisällä käytetyllä maksutavalla).

Peruutukset tulee tehdä puhelimitse tai yhteydenottolomakkeella, jotta peruutuksen perilletulo voidaan vahvistaa ilman virheellisesti annetun puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen mahdollisuutta.

Jos asiakas saapuu myöhässä, palvelun tarjoaja ei ole velvollinen ylittämään sovittua aikataulua. Palveluntarjoaja pyrkii ottamaan asiakkaan vastaan sovittuna aikana. Pidemmistä viivästyksistä pyritään tiedottamaan asiakasta mahdollisuuksien mukaan.

6. Tuotteet ja hinnasto

Verkkokaupasta ostettavien palveluiden hinnat ovat nähtävillä verkkokaupan sivuilla.

Tilaukset vahvistetaan asiakkaalle sähköpostilla, jossa ilmoitetaan tilauksen hinta sekä tilatut palvelut. Hinta sisältää kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverolain mukaisen arvonlisäveron määrän. Arvonlisäverolain 34 §:n 1 momentin mukaan yksityisen terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myynnistä ei suoriteta arvonlisäveroa.

Verkkokaupasta ostetut palvelut toteutetaan etäpalveluna (videopuhelulla vahvistussähköpostissa annettujen ohjeiden mukaisesti) ellei koti- tai vastaanottokäynnistä ole erikseen sovittu.

Lähialueille (n. 10 km Jyväskylän keskustasta) toteutetut palvelut sisältävät matkakulut. Kotikäynneistä tätä kauemmaksi on asiakkaan sovittava erikseen ennen palvelun ostamista verkkokaupan kautta. Mahdolliset matkakulut veloitetaan tällöin erikseen.

Lääkehoidon Turva pidättää oikeuden hintojen ja kulujen muuttamiseen yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Hinnat määräytyvät tilaushetken mukaan.

Tilausvahvistuksen toimittaminen edellyttää, että asiakas on ilmoittanut sähköpostiosoitteensa virheettömästi tilauksen yhteydessä.

7. Maksutavat

Asiakas valitsee ostotapahtuman yhteydessä maksutavan ja hyväksyy maksun perimisen valittua maksutapaa käyttäen. Maksun ehdot saattavat määräytyä asiakkaan ja rahoituslaitoksen, luottokorttiyhtiön tai muun maksuntarjoajan välillä vallitsevien sopimusehtojen mukaisesti. Maksun viivästyessä asiakas on velvollinen maksamaan korkolain mukaisen viivästyskoron sekä muistutus- ja perintäkulut.

Maksunvälityspalvelun sekä laskutuspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Checkout Finland Oy (y-tunnus 2196606-6) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa:

Maksuehdot löytyvät osoitteesta https://checkout.fi/verkkokauppiaalle/maksuehdot/

Checkout Finland Oy näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun edelleen palveluntarjoajalle. Checkout Finland Oy:llä on maksulaitoksen toimilupa.

Myös verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Checkout Finland Oy yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa.

Verkkokaupassa voidaan maksaa Nordean, Osuuspankin, Säästöpankin, POP-pankin, Danske Bankin, Handelsbankenin, S-pankin, Ålandsbankenin ja LähiTapiola pankin verkkopankkitunnusten avulla sekä Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard –korteilla.

Checkout Finland Oy vastaa korttimaksuihin liittyvistä velvoitteista ja reklamaatioista.

8. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka

Mahdolliset palvelusta syntyneet erimielisyyden pyritään ratkaisemaan keskustelemalla. Ratkaisemattomat erimielisyydet voidaan käsitellä Keski-Suomen käräjäoikeudessa.

Asiamieskuluja ei korvata, koska Kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoaa veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.

Sopimuksessa sovelletaan Suomen lakia.