Avainsana-arkisto: yhteisvaikutus

Lääkehoidon TURVAtarkistus

Tarvitsetko Lääkehoidon arviontia? Täyttyykö jokin näistä?

 • Ikää yli 65 vuotta
 • Lääkityslista epäselvä
 • Paljon lääkkeitä (yli 5)

Ja lisäksi jokin näistä?

 • Käytössä riskilääkkeitä esim: Antikoagulantti (Marevan), insuliini, oraalinen diabeteslääke, opiaatti, immunosupressantti, Digoksiini…
 • Muu haasteellinen lääke (esim. diureetti, NSAID, mielialalääke, unilääke, psykoosilääke, itsehoitolääkkeitä tai luontaistuotteita…)
 • Munaisten toiminta heikentynyt (eGfr matala tai Krea korkea)
 • Kaatumisia
 • Sekavuutta
 • Päivystyskierrettä, käyntejä 1kk sisällä
 • Hoitoon sitoutumisen ongelmia
 • Nielemisvaikeuksia tai ongelmia lääkkeenotossa
 • Mahdollinen lääkehaitta esim: Verenvuoto, huimaus, suun kuivuminen, ummetus/ripuli/närästys/pahoinvointi/ruokahaluttomuus, virtsaamisvaivoja, uniongelmia/väsymystä…
 • Mahdollisesti myös uusia lääkkeitä lisätty 2 viikon sisällä, joista uudet oireet saattavat johtua

 

Monet ovat kokeneet elämänlaatunsa paremmaksi kun heidän lääkityksensä on ollut paremmin kohdillaan. Säästöjä on syntynyt pienempinä lääkekuluina ja harventuneena hoidontarpeena. Koskaan lääkehoidon järkevöittämisestä ei ole haittaa. Aina ei ilmene muutostarpeita, mutta silloinkin voit olla turvallisemmin mielin.

Kysy lisää!

Lääkkeet ja alkoholi

Tiedätkö sinä sopivatko omat lääkkeesi yhteen alkoholin kanssa?

Terveyden kannalta kenellekään ei voi suositella alkoholin käyttöä. Kohtuukäytön terveysvaikutuksista on osittain ristiriitaista tutkimustietoa. Lasillinen alkoholia on silti harvoin haitaksi lääkkeiden kanssa. Muutamia poikkeuksia on lueteltu alla. Alkoholin suurkulutus taas ei ole hyväksi minkään lääkkeen kanssa. Alkoholiannos voi lisätä lääkkeen tehoa, kun taas alkoholin jatkuva käyttö voi vähentää sitä, ja päinvastoin.

Lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutukset

Tässä muutamia lääkkeiden ja alkoholin yleisimpiä yhteisvaikutuksia:

Keskushermostoa lamaavat lääkkeet

Ns. PKV-lääkkeiden (pääasiassa keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden) ja muiden kolmiolääkkeiden kanssa on syytä välttää alkoholin käyttöä kokonaan, koska se voi lisätä keskushermostolamaa ja aiheuttaa jopa hengityspysähdyksen. Yhteiskäyttö lisää aina onnettomuusriskiä. Riski korostuu iäkkäillä, joiden elimistö on herkempi haitoille ja käytössä on usein myös muita kaatumisriskiä lisääviä lääkkeitä.

Väsyttäviä ja helposti sekavuutta aiheuttavia lääkkeitä ovat mm. uni- ja nukahtamislääkkeet, rauhoittavat lääkkeet (mm. bentsodiatsepiinit), epilepsialääkkeet, väsyttävät psyykenlääkkeet, opioidikipulääkkeet (esim. Panacod, Tramal, Matrifen), kutinalääke hydroksitsiini (Atarax) ja lihasrelaksantit (esim. Sirdalud).

Riski yhteisvaikutuksille kasvaa useamman lääkkeen yhteiskäytössä.

Sekakäyttö voi olla joskus tahatontakin, jos lääkeaine ei ole ehtinytkään poistua elimistöstä ennen alkoholin nauttimista. Toisaalta moni saattaa ottaa unilääkkeen illalla, vaikka alkoholi ei ole ehtinyt poistua elimistöstä. Väärinkäytön suhteen on hyvä myös huomioida, että toleranssi saattaa nousta ja oma kokemus lääkkeiden ja alkoholin haitoista voi heikentyä, mutta yliannostus voi silti tulla yllättäenkin. Vierotusoireet voivat sekakäytössä kestää pitkään, eikä lääkkeiden käyttöä aina ole turvallista lopettaa yhtäkkiä.

Mielialalääkkeet

Alkoholi voi vaikuttaa epäsuotuisasti mielialaan ja täten heikentää mielialalääkityksen tehoa. Joidenkin masennuslääkkeiden kanssa on vältettävä alkoholia, mutta osassa kohtuukäyttö on sallittua. Varmista asia oman lääkkeesi kohdalta.

Kipulääkkeet

Parasetamoli: Satunnaisessa käytössä normaaleilla annoksilla parasetamoli (Panadol) ei ole sen vaarallisempi lääke kipuun tai vaikkapa krapulaan kuin tulehduskipulääkkeetkään. Pitkäaikainen alkoholinkäyttö voi kuitenkin suurentaa parasetamolin aiheuttaman maksavaurion syntyä. Alkoholi indusoi maksan CYP2E1-entsyymiä. Parasetamolin maksatoksinen metaboliitti syntyy pääosin juuri CYP2E1-välitteisesti. Siksi alkoholia säännöllisesti käyttävällä on suurentunut vaara saada parasetamoliin liittyvä maksavaurio.

Tulehduskipulääkkeet: Ruoansulatuskanavan haitat voivat korostua alkoholin suurkulutuksen yhteydessä. Tulehduskipulääkkeitä ovat mm. ibuprofeeni (Burana), ketoprofeeni (Ketorin), pronakseeni (Pronaxen) ja asetyylisalisyylihappo, ASA (Aspirin, Disperin).

Sydän- ja verenpainelääkkeet

Verenohennuslääkkeet: Verenohennuslääkkeiden kanssa on tärkeää olla säännöllinen ja alkoholinkäyttö voi aiheuttaa unohtamisia ja lääkitysvirheitä. Marevanin kanssa 2 annosta alkoholia voi jo voimistaa verenohennusvaikutusta ja lisätä verenvuotoriskiä.

Verenpainelääkkeet: Alkoholi yleensä laskee hetkellisesti verenpainetta. Pitkäaikainen runsas alholinkäyttö kuitenkin yleensä nostaa verenpainetasoja. Alkoholi lisää ortostaattisen hypotension vaaraa. Tämä on huomiotava myös sepelvaltimotautiin käytettävien nitraattien kanssa. Iäkkäillä kaatumisriski nousee herkästi, jos verenpaine laskee liiaksi. Tämä voi korostua ylösnoustessa.

Nesteenpoistolääkkeet: Nesteenpoistolääkkeiden kohdalla pätee sama kuin verenpainelääkkeiden kanssa. Alkoholi on myös nestettä poistava aine, diureetti, joka aiheuttaa elimistön kuivumista. Iäkkäällä ja varsinkin munuaistoiminnan heiketessä iän myötä tämäkin vaikutus voi voimistua ja aiheuttaa haittavaikutuksia. Alkoholi ja diureetit voivat aiheuttaa myös kihtioireita.

Diabeteslääkkeet

Alkoholinkäytön yhteydessä verensokeria alentavien lääkkeiden vaikutus voi tehostua liiallisesti. Varovaisuutta vaativat erityisesti insuliinit, sulfonyyliureat (kuten glimepiridi ja repaglinidi). Yleisen diabeteslääkkeen metformiinin ja kanssa alkoholin runsas käyttö voi altistaa hengenvaaralliselle maitohappoasidoosille. Tätä on ilmennyt varsinkin munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavilla. Pitkäaikainen alkoholinkäyttö myös usein altistaa lihomiselle ja sitä kautta II-tyypin diabeteksen synnylle ja nostaa verensokeriarvoja pidemmällä välillä.

Haluttu yhteisvaikutus

Antabus: Yhteisvaikutusta voidaan myös käyttää hyödyksi. Näin toimii alkoholivieroituksessa käytettävä Antabus. Alkoholi hajoaa alkoholidehydrogenaasin välityksellä ensin asetaldehydiksi ja edelleen aldehydidehydrogenaasin välityksellä etikkahapoksi. Disulfiraamivalmiste estää aldehydidehydrogenaasia, jolloin elimistöön kertyy ylimäärin asetaldehydiä. Tämä puolestaan aiheuttaa ns. antabusreaktion eli pahoinvointia, punoitusta kasvoilla, hikoilua, verenpaineen laskua ja sykkeen nousua tai laskua. Vaikutus kestää hoidon lopettamisen jälkeen jopa 1-2 viikkoa. Herkimmillä lievä antabureaktio on tullut jopa alkoholia sisältävän suu- tai partaveden käytön yhteydessä.

Antibiootti ja alkoholi

Antibiootit: Yleisimmin alkoholin käytöstä apteekissa kysytään ja neuvotaan antibioottien kanssa. Yleensä antibioottikuurien aikana voi kuitenkin käyttää alkoholia kohtuullisesti. Runsas käyttö tuskin edistää paranemista ja voi ärsyttää ruonsulatuskanavaa.

Poikkeuksena on metronidatsoli (Flagyl, Trikozol, Helipak A), joka voi joillekin aiheuttaa yllä mainitun antabusreaktion kaltaisia oireita. Tämä yhteisvaikutus on ilmennyt jopa hyvin pienillä alkoholimäärillä. Siksi alkoholia neuvotaan välttämään metronidatsolikuurin aikana ja pari päivää sen jälkeen.

Allergialääkkeet

Antihistamiinit saattavat aiheuttaa väsymystä osalle käyttäjistä. Etenkin heikkokuntoisten iäkkäiden on siksi syytä välttää esimerkiksi setiritsiinin (Zyrtec, Heinix) ja alkoholin yhteiskäyttöä. Reseptillä saatava yhdistelmävalmiste Duact saattaa voimistaa alkoholin vaikutusta.

Maksahaitat

Maksahaitoille altistavien lääkkeiden kuten metotreksaatin kanssa on syytä välttää runsasta alkoholin käyttöä.

Närästyslääkkeet

Alkoholi lisää vatsahapon eritystä, ärsyttää vatsaa ja rentouttaa ruokatorven alaosan sulkijaa altistaen refluksille eli vatsansisällön nousemiselle ruokatorveen. Näin ollen se siis heikentää närästyslääkkeiden tehoa.

Lääkevoiteet ja alkoholi

Pimekrolimuusi ja takrolimuusi: Alkoholin ja iholle käytettävien pimekrolimuusi- ja takrolimuusivalmisteiden kanssa osalla on ilmennyt ihon punoitusta, jolloin yhteiskäyttöä on syytä välttää.

Varmista yhteisvaikutukset

Alkoholilla voi olla yhteisvaikutuksia hyvin erilaisten lääkkeiden kanssa. Toisaalta on vallalla myös harhakäsityksiä, joiden takia joidenkin lääkkeiden käyttöä turhaankin vältetään esim. juhlien sattuessa.

Lääkehoidon onnistumisen kannalta on siis hyvä aina varmistaa uutta lääkettä saadessaan, voiko sen kanssa käyttää alkoholia. Yllä oleva lista ei ole kattava. Täältä löytyy myös lisää tietoa.

Tarkista yhteisvaikutukset helposti  Yhteisvaikutusten tarkistus -palvelulla.

 

Maria Mäkelä

Farmaseutti, LHKA

Yrittäjä Lääkehoidon Turva

 

 

Etäpalvelut ja lääkeneuvonta

Tarvitsetko lääkeneuvontaa kotiin? Apteekeissa on Suomessa laadukas ja ilmainen lääkeneuvonta. Haluatko silti välillä jutella rauhassa lääkkeistäsi ilman jonoa takanasi? Onko lähin apteekki kaukana? Mietitkö voisiko vaivan hoitaa itse vai pitääkö varata lääkäriaika? Minulla on vuosien kokemus itsehoidosta ja hoidontarpeen arvioinnista. Lääkkeistä saat luotettavaa tietoa ja tukea järkevään lääkkeiden käyttöön.

Erityisosaamistani on lääkityksen kokonaisuuden arviointi. Teemme yhteistyötä myös lääkäri Risto Laitilan kanssa. Hän voi tehdä tarvittaessa muutoksia lääkitykseesi, jos arvioimme sen yhdessä tarpeelliseksi. Toki kunnioitamme aina säännöllistä hoitavaa tahoa, jos sellainen on olemassa. Moniammatillinen yhteistyö on arkipäivää myös julkisen terveydenhuollon kanssa. Vastuut eri ammattiryhmien välillä säilyvät ennallaan.

Jyväskylän alueella lääkehoidon kokonaisuuden arviointipalveluni saa kotikäynteinä tai varaamalla ajan vastaanotolle. Välimatka ei ole kuitenkaan este, jos on huolia omassa tai omaisen lääkityksessä. Pienikin asia on aina kysymisen arvoinen.

Puolueetonta neuvontaa ilman sitoumuksia

Lääkehoidon Turva ei myy lääkkeitä. Lääketeollisuuteen ei ole sitoumuksia.

Tarvitsetko apua?

Etäpalvelut ovat helppokäyttöiset ja opastan tarvittaessa vaikka puhelimitse alkuun. Tarvitset vain tietokoneen, kannettavan, tabletin tai älypuhelimen, jossa on kamera ja asennettuna Google Chrome -selain. Palvelut maksetaan pankki- tai luottokortilla turvallisesti.

Voit ostaa myös pelkän maksukoodin lapsiesi, vanhempiesi tai myöhempää käyttöä varten ilman että käytät sillä kertaa palvelua. Tämä helpottaa iäkkään palvelunkäyttöä. Ja mikä lahjaidea hankkia lahjakortti!

Etäpalveluihin kannattaa kysyä apua

Linkki Medics24 ajanvaraussivulle

Maria Mäkelä

Jos kalenterista ei löydy sopivaa aikaa, niin voit aina ottaa yhteyttä ja tiedustella. Päivystänkin satunnaisesti eri aikoihin.

Ammattilaiset

Sosiaali- ja terveysalan ammatinharjoittajat  ympäri Suomea ovatkin jo löytäneet hyvin Medics24 kautta lääkäri Risto Laitilan kanssa yhteisen Vastuulääkäripakettimme. Myös isommille yrityksille löytyy nyt omat pakettinsa. (Yli 10 hengen yrityksille palvelun saa kysymällä tarjousta.) Palaute palveluista on ollut todella hyvää ja on ollut ilo olla avuksi.

Haluamme laajentaa palveluitamme  ja vastata hoivakotien ja kotihoitoyritysten tarpeisiin. Kehitetään yhdessä toimintanne laatua ja lääkitysturvallisuutta.

Hoivakotiauditoinnit ovat hyvä esimerkki toiminnan kehityksen apuvälineistä.

Lääkeneuvontaa annan myös lääkäreille ja hoitajille, jos vastaan tulee haastavampia kysymyksia. Selvitetään ne yhdessä!

Nähdään linjoilla!