Yrityksille

Lääkehoidon Turva tarjoaa neuvontaa sekä julkisen että yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille.
Kysy teille sopivaa palvelua!

Palvelutaloille ja hoivakodeille käynnit myös kuukausihintaan.

 

Koulutus

Yrityksen tulee tarjota hoitohenkilökunnalle lisäkoultuksena 1-2 lääkehoitoon liittyvää koulutuspäivää vuosittain. Voimme räätälöidä koulutuksen työpaikallenne täydentämään tarvittavia osa-alueita osaamisessa. Hoitohenkilökunnan koulutukset sovitusta aiheesta.

Muistattehan myös suorittaa lääkehoidon osaamisen perusteet Lop-koulutuksen (LOVe) ja lääkelaskutentit vähintään 5 vuoden välein.

Esimerkkiaiheita:

 • Lääkkeiden ottoajankohdat, ruoka ja lääkkeet
 • Lääkkeiden säilytys, lääkemuodot, murskaaminen ja jakaminen
 • Lääkkeiden jakaminen potilaskohtaisiin annoksiin
 • Tunnista lääkehaittoja
 • Riskien tunnistaminen lääkehoidossa
 • Lääkkeiden yhteisvaikutukset
 • Lääkehoidon vaikutusten seuranta
 • Lääkemuutosten jälkiseuranta
 • Iäkkään lääkityksen erityispiirteet
 • Moniammatillinen yhteistyö, lääkehoidon kokonaisarviointi
 • Lääkitysturvallisuus, lääkehoitosuunnitelma

Maria Mäkelä on pitänyt luentoja myös mm. Farmasian oppimiskeskukselle ja Itä-Suomen Yliopiston (UEF) Aducatelle. 

Lääkehoitosuunnitelmien teko ja päivitys

Neuvontaa ja lääkitysturvallisuuskoordinaattorin palveluita sekä julkisen että yksityisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille ja yrityksille

Kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköillä tulee olla lääkehoitosuunnitelma. Tämä koskee siis myös ammatinharjoittajia. Suunnitelma tulisi päivittää vuosittain tai olosuhteiden tai säädösten muuttuessa. Autan lääkehoitosuunnitelman teossa ja päivityksissä.

Käydään yhdessä läpi huomiotavat asiat ja mahdolliset kehitystarpeet. Voin myös esitarkistaa suunnitelmanne vastuulääkäriä varten. Kysy myös lääkehoitosuunnitelmasta vastaavaa lääkäriä kauttani. Järjestämme myös tarvittavat näytöt yhteistökumppanin kanssa.
Pyydä tarjous.

Vastuulääkäripaketti

Lääkehoitosuunnitelman lisäksi saatat tarvita myös vastuulääkäriä ja lääkeluvat. Tähän löytyy kätevästi ratkaisu yhteistyöstämme Medics24 kautta. Osta palvelupaketti verkkokaupasta ja varaa samalla aikasi minulle. Teen esiselvitykset, lääkehoitosuunnitelman tarkistuksen ja lääkäri Risto Laitila ottaa vastuulääkärin tehtävät. Lisäpalveluita saatavana tarvittaessa. Isommille yrityksille kysy tarjousta.

Hoivakotiauditoinnit

Omavalvonnan vaihtoehtona on auditointi yksikön ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Auditoinnissa saatte myös neuvoja ja apua turvallisen lääkehoidon kehittämiseen. Asiantuntijan avulla on helpompi saada tuloksia ja parantaa kilpailukykyään laadukkaalla ja turvallisella lääkehoidolla. Lääkitysturvallisuus on tärkeä osa potilasturvallisuutta. Sitä arvostava niin asiakkaat, omaiset kuin palveluiden järjestämisvastuussa oleva taho. Arvioinnit kohdentuvat koko toimipisteen toimintatapihin, eivätkä yksittäisiin henkilöihin tai heidän toimintaansa.

Farmaseutti Maria Mäkelä on käynyt Lääkitysturvallisuuden auditoinnin lisäkoulutuksen HY+ kautta.

Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset ovat jo tälläkin hetkellä velvoitettuja suorittamaan säännöllisiä tarkastuksia niihin yksiköihin, joihin ne toimittavat lääkkeitä, mutta tarkastukset ovat keskittyneet pääasiassa lääkekaapin ja lääkkeen käyttökuntoon saattamisen asianmukaisten sisältöjen ja olosuhteiden varmistamiseen. Suositeltavaa olisi laajentaa tarkastusta käsittelemään enemmän myös lääkehoitoprosessia ja sen turvallisuuden varmistamista.

Puhelinneuvonta ja etäpalvelut

Puhelinneuvonta toistaiseksi vain sopimusasiakkaille. Kuukausihinta käyttötarpeen mukaan.

Etäpalvelut ovat saatavissa verkkokaupasta, sopimusasiakkaille tai Medics24.fi kautta.

Konsultaatio

Oletko lääkäri? Yhteydet moniammatilliseen työhön voimme toteuttaa etänä sinulle sopivaan aikaan.

Lääkärin työtä helpottamaan voin selvittää lääkitykseen liittyviä ongelmia. Säästä aikasi potilastyöhön. Soita tai varaa aikasi täältä. Tehdään yhteistyötä!

 

 

Palvelut saatavana myös lähikuntiin 4-8 tunnin jaksoissa. (Matkakulut lisätään hintaan.)

 

”Tiedon jakaminen auttaa laajemmin”